Company

Lastförankring
Lastförankring

Kjellners Svets och Montage startades 2013 men har över 14 år av erfarenhet inom våra fokusområden byggsmide, svetsning, lastförankringar och demontering av maskiner. Vi arbetar för att kunna erbjuda jour 24 timmar om dygnet, speciellt till fraktfartyg och andra större projekt.

Utöver den interna erfarenheten vi besitter så har vi tillgång till andra specialister som till exempel pneumatiker, elektriker och snickare.

Vi är just nu fyra anställda med bred erfarenhet så du som kund är i goda händer.

Miljöpolicy

Kjellners Svets & Montage AB:s miljöpolicy syftar till att göra ansträngningar och förbättra verksamheten till hänsyn för miljön. Vi arbetar hela tiden med att minska användningen av produkter och material som kan ha negativ inverkan på miljön.

För att kunna uppnå detta har vi valt att sätta dessa löpande mål:

 • Minimera användandet av miljöfarligt material och att löpande helt byta ut miljöfarliga kemikalier mot mer miljövänliga.
 • Alla produkter och ämnen som används i produktionen tas om hand och återvinns i största möjlighet.
 • Följa lagar och förordningar.
 • Nå de miljömål vi satt upp och därmed konstant arbeta med förbättringar.
 • Utveckla och vara öppen för nya miljöaspekter på företaget.

Kvalitetspolicy

Hos Kjellners Svets & Montage AB arbetar vi alltid för att:

 • Leverera bästa möjliga kvalitet och service till ett konkurrenskraftigt pris.
 • Fokusera på våra kunders krav och önskemål.
 • Arbeta med förbättringar samt följa lagar och förordningar.

För att uppnå detta ska vi:

 • Låta kundens behov prägla vårt kvalitets arbete från första kontakt till levererad produkt.
 • Ställa höga krav på våra leverantörer så att de är med till att möta våra och kunders behov.
 • Ständigt utveckla kompetensen bland våra medarbetare samt förse dem med modern teknologi så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och flexibla lösningar.